Доступні курси

Постійно діючий тематичний семінар (дистанційна форма) 

«Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» 

для державних службовців органів державної виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядуванняПостійно діючий тематичний семінар (дистанційна форма) 

«Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» 

для державних службовців органів державної виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування


         У цьому тематичному короткотерміновому семінарі передбачається вивчення тем, що стосуються основних аспектів Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про державну службу»; підзаконних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Нацдержслужби України щодо практичних питань проходження державної служби в органах виконавчої влади відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»; удосконалення системи контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації та станом реагування на запити, звернення, листи депутатів усіх рівнів; питань кадрового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Під час опрацювання матеріалів учасники семінару також матимуть змогу ознайомитися з формами та методами організаційно-масової роботи в органах виконавчої влади; етикою механізму прийому відвідувачів та розмови з відвідувачами, бюрократичною довготривалістю процедури розгляду звернень громадян та елементарними питаннями «обличчя», іміджу державного службовця; психологічними особливостями управлінської діяльності, зокрема управління конфліктами в колективі; отримають  практичні поради щодо додержання вимог законодавства про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час виконання ними службових обов’язків.


         У цьому тематичному короткотерміновому семінарі передбачається вивчення тем, що стосуються основних аспектів децентралізації державної влади та реформування місцевого самоврядування, удосконалення системи контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації та станом реагування на запити, звернення, листи депутатів усіх рівнів; інформаційних технологій в державному управлінні та комп'ютеризації документообігу в органі влади. Під час опрацювання матеріалів учасники семінару також матимуть змогу ознайомитися з комунікативною компетентністю посадової особи місцевого самоврядування; основними завданнями та організацією роботи з документами в органах місцевого самоврядування, роботою із зверненнями громадян в органах виконавчої влади; отримають  практичні поради щодо належного виконання законодавства про доступ до публічної інформації та щодо додержання вимог законодавства про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час виконання ними службових обов’язків.


У цьому тематичному короткотерміновому семінарі передбачається вивчення тем, що стосуються основних аспектів Закону України «Про державну службу», удосконалення системи контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації та станом реагування на запити, звернення, листи депутатів усіх рівнів; інформаційних технологій в державному управлінні та комп'ютеризації документообігу в органі влади. Під час опрацювання матеріалів учасники семінару також матимуть змогу ознайомитися з комунікативною компетентністю державного службовця; основними завданнями та організацією роботи з документами (в тому числі для службового користування), підготовкою розпорядчих документів, протоколів, доручень, листів в органах виконавчої влади; отримають практичні поради щодо належного виконання законодавства про доступ до публічної інформації та щодо додержання вимог законодавства про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час виконання ними службових обов’язків.